ผลงานจัดฝึกอบรมของสถานประกอบการ ภายใต้ แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)
 
ผลงานจัดฝึกอบรมของสถานประกอบการ ภายใต้ แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)
ไฟล์แนบ :: 78_File_ผลงานการพัฒนาฝีมือแรงงานของ สปก._02082560151819_.doc ดาวน์โหลด