หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารปราบปรามทุจริต pdf หลักสูตรฝึกอบรมภาษา 16 14 10/10/2561 10/10/2561 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน JPEG ฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ข) ช่างซ่อมคอม 12 8 10/10/2561 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน pdf ฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ข) ไฟฟ้า 8 3 10/10/2561 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน pdf หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2 เดือน เดินสายไฟฟ้า 12 11 10/10/2561 10/10/2561 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน pdf หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ข) ช่างแอร์ 5 3 10/10/2561 10/10/2561 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน pdf คู่มือรับรองหลักสูตรตาม พ.ร.บ. 2545 16 12 10/10/2561 10/10/2561 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน pdf คู่มือรับรองหลักสูตรตาม พ.ร.บ. 2545 3 0 10/10/2561 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน pdf คู่มือประกันคุณภาพการฝึกปี 2562 12 9 10/10/2561 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน pdf แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2562 14 9 10/10/2561 ดาวน์โหลด
องค์ความรู้ JPEG หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ 29 18 01/10/2561 ดาวน์โหลด
องค์ความรู้ jpeg ฝึกยกระดับ ซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 60 ชม. 6 3 01/10/2561 ดาวน์โหลด
องค์ความรู้ JPEG ฝึกยกระดับ Basic Art and Drawing 3 1 01/10/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 72 รายการ