ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางธิดา - ไวเวหา 27 เมษายน 2541 - 2 มีนาคม 2546 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก
นางสาวเกยูร - คณารุ่งเรือง 3 มีนาคม 2546 - 31 พฤษภาคม 2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก
นายสันติพงศ์ - สนธิ 1 มิถุนายน 2547 - 5 ตุลาคม 2551 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก
นางพจนันท์ - ทองวัฒน์ 6 ตุลาคม 2551 - 15 พฤษภาคม 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก
นางศิริกุล - พึ่งสม 2 กรกฎาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก
นางวราวรรณ - ภาปราชญ์ 8 ตุลาคม 2556 - 29 พฤษภาคม 2557 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
นายวสันต์ชาย - เคหะวันยะ 30 พฤษภาคม 2557 - 7 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก
นางสาวพัชราภรณ์ - ยศปัญญา 8 มกราคม 2559 - 5 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก,ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
นางศิริลักษณ์ - ฮั้วรุ่งเรือง 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
 


รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ