ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางสาวพัชราภรณ์ - ยศปัญญา 8 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก
นายวสันต์ชาย - เคหะวันยะ 30 พฤษภาคม 2557 - 8 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก
 


รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ