ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
ทดสอบ
ว้นที่ข่าว : 19/12/2559
ทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือของผู้ประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 09/09/2559
ทดสอบฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 04/08/2559
ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 01/08/2559
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 01/07/2559
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 17/06/2559
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 21/04/2559
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 11/03/2559
ทดสอบช่างเชื่อมแม็ก
ว้นที่ข่าว : 04/03/2559
ทดสอบ Auto CAD
ว้นที่ข่าว : 16/02/2559
ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างเครื่องปรับอากาศ
ว้นที่ข่าว : 22/07/2558
ทดสอบมาตรฐานฯ-ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 17/03/2558
ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 18/02/2558
รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ