ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ปิดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อุตสาหกรรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การทำเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรไทย 30 ช.ม
ว้นที่ข่าว : 18/12/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 04/12/2561
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 28/11/2561
หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการให้บริการด้วยความประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 28/11/2561
โครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบ สาขาพนักงานฝ่ายแม่บ้านโรงแรม
ว้นที่ข่าว : 28/11/2561
อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 รุ่น 2
ว้นที่ข่าว : 27/11/2561
โครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ว้นที่ข่าว : 27/11/2561
เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 รุ่น 1
ว้นที่ข่าว : 27/11/2561
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงาน Thailand 4.0 สาขาการทำเครื่องดื่มสมุนไพรไทย 30 ชม
ว้นที่ข่าว : 26/11/2561
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 12/11/2561
ฝึกอบรมเทคนิคการสอนงาน
ว้นที่ข่าว : 30/10/2561
รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ