ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ดูแลสวนหย่อมและพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561  คลิก

 

แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครนายก คลิกhttp://www.dsd.go.th/nakhonnayok/Region/Doc_ShowDetails/7318

 

ผลการฝึกอบรมของสถานประกอบการ คลิกhttp://www.dsd.go.th/nakhonnayok/Region/showhilight/3467