ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 

1.ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เปิดฝึก 6 กุมภาพันธ์ 2562
2.ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา การดูแลผู้สูงอายุ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เปิดฝึก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 13 พฤษภาคม 2562 
3.ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การทำน้ำผลไม้แปรรูป ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 18 มกราคม 2562 เปิดฝึก 
ระหว่างวันที่21 - 25 มกราคม 2562
4.ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การแปรรูปและถนอมอาหาร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 มกราคม  2562 เปิดฝึก ระหว่างวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 

****************************************************************************************

 

สนใจติดต่อ 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์  037398460 
สาขา เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร โทรศัพท์ 037398461 ต่อ 258
สาขา การดูแลผู้สูงอายุ โทรศัพท์037398461 ต่อ 104
สาขา การทำน้ำผลไม้แปรรูป และ สาขา การแปรรูปและถนอมอาหาร โทรศัพท์ 037398461 ต่อ 102


 

*****************************************************************************************
กรอกแบบความต้องการฝึกอบรม