หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม สาขาการทำน้ำพริก

การทำน้ำพริก

...
...
...
...
...

เปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม สาขาการทำน้ำพริก ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560 จำนวน 20 คน ณ หมู่ 5 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก


ว้นที่ข่าว : 18/12/2560