หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน
เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน

ว้นที่ข่าว : 10/09/2560