หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาทักษะนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก เปิดฝึกอบรม "การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ"  30 ชั่วโมง ให้แก่พนักงานนวดแผนไทยที่ประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ จำนวน 20 คนเพื่อยกระดับฝีมือให้มีทักษะในการให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทยให้ครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 


ว้นที่ข่าว : 18/07/2560