หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมตามโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก ในการฝึกอาชีพเสริม สาขา"การทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่" 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้


ว้นที่ข่าว : 29/06/2560