หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรม "ภาวะผู้นำ"

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา "ภาวะผู้นำ" ภายใต้โครงการอบรมฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว  โดยร่วมกับ โรงแรมรอยัลฮิลล์ รีสอร์ท กอล์ฟแอนด์สปา ฝึกอบรมให้แก่พนักงานของโรงแรมในวันที่ 13 และ 26 - 27 มิถุนายน 2560 


ว้นที่ข่าว : 14/06/2560