หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือของผู้ประกอบอาชีพ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมกับบริษัท ไทยซัมมิท โกลด์เพรส จำกัด ร่วมทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพและทำการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างพ่นสีชิ้นส่วนยานยนต์ ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์เพรส จำกัด


ว้นที่ข่าว : 09/09/2559