หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายกดำเนินการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ให้แก่พนักงานบริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 04/08/2559