หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้า

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์พัฒนาฝี่มือแรงงานจังหวัดนครนายก ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2559 ให้แก่พนักงานบริษัท บีอาร์เอฟ(ไทยแลนด์),บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ซัพพลาย จำกัดและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น 40 คน


ว้นที่ข่าว : 01/08/2559