หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก


นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก

วัน/เดือน/ปีเกิด : -/-/-

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
--