หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 25 มีนาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ