หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การทำน้ำผลไม้แปรรูป 30 21 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
2 การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
3 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ