สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จ้ดโครงการคลินิกช่าง พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จ้ดโครงการคลินิกช่าง พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จ้ดโครงการคลินิกช่าง พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยให้บริการตรวจสภาพความพร้อม ซ่อมบำรุง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในระหว่างวันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงฝึกงานช่างซ่อมรถยนต์ และโรงฝึกงานช่างซ่อมจักรยานยนต์