แอปฯ “Xarapat” ได้ช่างฝีมือดี ถูกใจ ใกล้บ้าน
 
แอปฯ “Xarapat” ได้ช่างฝีมือดี ถูกใจ ใกล้บ้าน

 กพร. เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Xarapat - สาระพัด” ให้ช่างที่ผ่านการการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติใส่ข้อมูล ช่วยประชาชนค้นหาช่างถูกด้าน ถูกใจ ใกล้ที่พักอาศัย ตรงตามความต้องการ รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย
       
       นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และ นายนรินทร์นาถ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มอสกี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมและผลักดันการนำโมบายแอปพลิเคชันมาใช้ยกระดับศักยภาพแรงงานไทย เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”
       
       นายธีรพล กล่าวว่า ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ช่างที่ผ่านการฝึกอบรม หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สมัครใช้บริการโมบายแอปพลิเคชัน “Xarapat” (สา-ระ-พัด) โดยต้องกรอกข้อมูลประวัติ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วุฒิการศึกษา เลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านประชาชนหากต้องการใช้บริการช่างด้านต่างๆ ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังสามารถนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์รับทราบข้อมูลข่าวสารของ กพร. ด้วย
       
       “แอปพลิเคชัน Xarapat จะได้บรรจุรายชื่อช่างฝีมือไว้จำนวนมาก โดยเฉพาะช่างที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับ กพร. พร้อมระบุที่ตั้งที่ชัดเจนประชาชนสามารถเลือกใช้ช่างฝีมือใกล้ที่พักอาศัยได้ตามความต้องการ ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ด้านช่างก็จะมีรายได้เสริมในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวโดยไม่ต้องเดินทางไกลด้วย” อธิบดี กพร. กล่าว
       
       โดยช่างฝีมือแรงงานในแอปพลิเคชัน Xarapat นอกจากจะมีกลุ่มงานช่าง เช่น ช่างสีรถยนต์ ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็กแล้ว ยังมีในส่วนของกลุ่มฝีมือแรงงานด้าน ผู้ประกอบอาหารไทย พนักงานนวดไทย และนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เป็นต้น ด้วย