ระบบการสมัครฝึกอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 1/2562
 
ระบบการสมัครฝึกอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 1/2562

ระบบการสมัครฝึกอบรมออนไลน์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 326 หมู่ 2 ตำบลคำป่าหลาย  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-643765-9 โทรสาร.042-643765 แจ้งความประสงค์สมัครออนไลน์     คลิ๊กที่นี่      

 

 :: ประกาศรับสมัคร ::    :: เอกสารประชาสัมพันธ์ ::     :: ใบสมัคร ::

 

        แจ้งความประสงค์สมัครออนไลน์     คลิ๊กที่นี่