การประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
 
การประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

การประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

ไฟล์แนบ :: 87_File_รายชื่อสรุปช่างไฟฟ้าภายในอาคาร_28102559165035_.pdf ดาวน์โหลด