หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารเผยแพร่ folder ผลงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 59 49 07/06/2561 07/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2561 folder เอกสารแนบ 4.แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 108 68 15/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2561 folder เอกสารแนบ 3_คู่มือประกันคุณภาพ 105 81 15/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2561 folder เอกสารแนบ 2_แบบประเมินตนเอง 82 45 15/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2561 folder เอกสารแนบ 1_ประกาศเกณฑ์2561 46 20 15/05/2561 15/05/2561 ดาวน์โหลด
E-Book JPG ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 53 34 26/02/2561 26/02/2561 ดาวน์โหลด
E-Book folder รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 89 58 18/10/2560 19/10/2560 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย folder รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 95 71 07/09/2560 ดาวน์โหลด
E-Book folder E Book : ไฟฟ้าเบื้องต้น 119 87 07/09/2560 ดาวน์โหลด
E-Book folder E Book : การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์เทคนิคและการสร้างจิตสำนักต่อบริการ 107 78 07/09/2560 ดาวน์โหลด
E-Book folder E - Book : หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 89 62 05/09/2560 ดาวน์โหลด
E-Book folder E - Book : การใช้ปั้นจั่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่ 64 49 05/09/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 71 รายการ