หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
E-Book folder สื่อประกอบการฝึกอบรม : หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ (สื่อการฝึกอบรม) 6 5 28/03/2562 ดาวน์โหลด
E-Book folder สื่อประกอบการฝึกอบรม : หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ (สื่อการฝึกอบรม) 9 6 28/03/2562 ดาวน์โหลด
E-Book folder สื่อประกอบการฝึกอบรม : ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (สื่อการฝึกอบรม) 18 8 28/03/2562 ดาวน์โหลด
E-Book folder สื่อประกอบการฝึกอบรม : การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบหัวฉีด ไฟล์ (PDF) 15 12 28/03/2562 ดาวน์โหลด
E-Book folder สื่อประกอบการฝึกอบรม : หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ ไฟล์ (PDF) 11 6 28/03/2562 ดาวน์โหลด
E-Book folder สื่อประกอบการฝึกอบรม : ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 ไฟล์ (PDF) 13 4 28/03/2562 ดาวน์โหลด
E-Book folder สื่อประกอบการฝึกอบรม : ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สำหรับมือถือ (Mobile) 39 22 07/03/2562 07/03/2562 ดาวน์โหลด
E-Book folder สื่อประกอบการฝึกอบรม : ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สำหรับติดตั้งบน PC หรือ Notebook 48 32 07/03/2562 07/03/2562 ดาวน์โหลด
E-Book folder เอกสารประกอบการฝึกอบรม : ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 67 48 07/03/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ folder ผลงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 137 106 07/06/2561 07/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2561 folder เอกสารแนบ 4.แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 652 422 15/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2561 folder เอกสารแนบ 3_คู่มือประกันคุณภาพ 971 827 15/05/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 80 รายการ