หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารเผยแพร่ folder ผลงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 93 74 07/06/2561 07/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2561 folder เอกสารแนบ 4.แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 201 132 15/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2561 folder เอกสารแนบ 3_คู่มือประกันคุณภาพ 465 417 15/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2561 folder เอกสารแนบ 2_แบบประเมินตนเอง 165 101 15/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2561 folder เอกสารแนบ 1_ประกาศเกณฑ์2561 101 47 15/05/2561 15/05/2561 ดาวน์โหลด
E-Book JPG ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 77 48 26/02/2561 26/02/2561 ดาวน์โหลด
E-Book folder รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 114 76 18/10/2560 19/10/2560 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย folder รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 123 87 07/09/2560 ดาวน์โหลด
E-Book folder E Book : ไฟฟ้าเบื้องต้น 139 104 07/09/2560 ดาวน์โหลด
E-Book folder E Book : การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์เทคนิคและการสร้างจิตสำนักต่อบริการ 145 113 07/09/2560 ดาวน์โหลด
E-Book folder E - Book : หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 105 73 05/09/2560 ดาวน์โหลด
E-Book folder E - Book : การใช้ปั้นจั่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่ 81 61 05/09/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 71 รายการ