หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายไกรสิทธิ์
นามสกุล :: ศรีสำราญ
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 14 มีนาคม 2559
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 30 ธันวาคม 2558
ย้อนกลับ