หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายวีรศักดิ์
นามสกุล :: สุราสา
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 14 มีนาคม 2554
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 28 มิถุนายน 2555
ย้อนกลับ