หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายสุภพ
นามสกุล :: ปิงตา
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 22 กุมภาพันธ์ 2553
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 24 กุมภาพันธ์ 2554
ย้อนกลับ