หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายอภิชัย
นามสกุล :: เชื้อสุวรรณ์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 29 พฤศจิกายน 2544
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 15 พฤษภาคม 2550
ย้อนกลับ