หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายธิติ
นามสกุล :: พลฉิมพันธ์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 29 พฤศจิกายน 2543
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 30 กันยายน 2544
ย้อนกลับ