หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายดำริห์
นามสกุล :: เวียงเพิ่ม
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 3 ธันวาคม 2542
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 29 สิงหาคม 2543
ย้อนกลับ