ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายดำริห์ - เวียงเพิ่ม 3 ธันวาคม 2542 - 29 สิงหาคม 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นายธิติ - พลฉิมพันธ์ 29 พฤศจิกายน 2543 - 30 กันยายน 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นายอภิชัย - เชื้อสุวรรณ์ 29 พฤศจิกายน 2544 - 15 พฤษภาคม 2550 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นางสมใจ - เชื้อสุวรรณ์ 15 พฤษภาคม 2550 - 22 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นายสุภพ - ปิงตา 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 24 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นายวีรศักดิ์ - สุราสา 14 มีนาคม 2554 - 28 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นายไกรสิทธิ์ - ศรีสำราญ 14 มีนาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นางพรศิวลักษณ์ - ผิวสอาด 11 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
นายเจษฎา - จันทร์อุไร 2 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน
 


รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ