ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
สนพ.มุกดาหาร ฝึกทักษะนศ.สู่ตลาดแรงงานด้านไอที
ว้นที่ข่าว : 04/02/2563
สนพ.มุกดาหาร ฝึกทักษะนศ.สู่ภาคบริการ
ว้นที่ข่าว : 04/02/2563
สนพ.มุกดาหาร เปิดฝึกอบรม “ Service Mind ” การสร้างการบริการที่ประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 27/06/2562
สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับ กฟภ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร สู่ “Super Worker”
ว้นที่ข่าว : 27/06/2562
สนพ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือวิสาหกิจชุมชนในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 15/06/2562
สนพ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 15/06/2562
สนพ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3/2562 สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
สนพ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3/2562 สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
สนพ.มุกดาหาร ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 11/06/2562
สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับ กฟภ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร สู่ “Super Worker”
ว้นที่ข่าว : 08/06/2562
สนพ.มุกดาหาร ปิดฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือเพื่อพัฒนาช่างเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพสู่ “super worker”
ว้นที่ข่าว : 31/05/2562
เปิดแล้วนะค่ะ !!!สาขาผู้ประกอบอาหารไทย!!!
ว้นที่ข่าว : 17/04/2562
ปิดหน้าจอ