ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
เปิดแล้วนะค่ะ !!!สาขาผู้ประกอบอาหารไทย!!!
ว้นที่ข่าว : 17/04/2562
สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับ วก.นวมินทราชินีมุกดาหาร จับมือสถานประกอบการ เน้นสร้างแรงงานคุณภาพ(Super Worker) สู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 13/02/2562
สนพ.มุกดาหาร ยกระดับช่างบำรุงรักษารถยนต์ สู่ “Super Worker”
ว้นที่ข่าว : 08/02/2562
สนพ.มุกดาหาร ฝึกยกระดับ ภาคบริการ สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
ว้นที่ข่าว : 08/02/2562
สนพ.มุกดาหาร เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ในพื้นที่ อำเภอนิคมคำสร้อยอย่างต่อเนื่อง
ว้นที่ข่าว : 04/09/2561
สนพ.มุกดาหาร ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ
ว้นที่ข่าว : 24/08/2561
สนพ.มุกดาหาร ร่วมปิดการฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 15/08/2561
สนพ.มุกดาหาร พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 07/08/2561
สนพ.มุกดาหาร จับมือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์สนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ
ว้นที่ข่าว : 24/07/2561
สนพ.มุกดาหาร จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สปป.ลาว
ว้นที่ข่าว : 28/06/2561
สนพ.มุกดาหาร เปิดการฝึกอบรมช่างอเนกประสงค์ ผู้มีรายได้น้อย อำเภอหว้านใหญ่
ว้นที่ข่าว : 25/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารเพิ่มศักยภาพบุคลากรสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 20/06/2561
สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน บรรยายภารกิจของหน่วยงานและให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการฝึก ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ พื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
ว้นที่ข่าว : 04/06/2561
สนพ.มุกดาหาร สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน พัฒนาครัวไทยสู่ครัวโลก
ว้นที่ข่าว : 23/05/2561
สนพ.มุกดาหาร เพิ่มศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 18/05/2561
สนพ.มุกดาหาร ดำเนินการจักการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การขับรถยกด้วยความปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 23/04/2561
โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 13/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สร้างมาตรฐานพนักงานด้านโลจีสติกส์ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
"สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม เพื่อสร้างโอกาสทางด้านอาชีพให้กับผู้ต้องขัง"
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 117 รายการ