ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เร่งสร้างอาชีพเสริม ให้กับประชาชน รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 13/06/2560
สนพ.มุกดาหาร เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รองรับอาเซียน
ว้นที่ข่าว : 12/06/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รองรับอาเซียน
ว้นที่ข่าว : 09/06/2560
สนพ.มุกดาหาร ดำเนินการประเมินความรู้ความสามรถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 05/06/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เปิดฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 27/04/2560
พัฒนาช่างติดตัังโซล่าเซล
ว้นที่ข่าว : 30/12/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เปิดฝึกอบรม สาขาพนักงานบริการห้องอาหาร ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ว้นที่ข่าว : 07/12/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เปิดฝึกอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อให้เข้าสู่ระบบการรับรองความรู้ความสามารถ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 18/11/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 16/11/2559
ศพจ.มุกดาหาร เปิดฝึกอบรม สาขาอาหารไทยสู่ครัวโลก
ว้นที่ข่าว : 27/10/2559
รับสมัครฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1 ปี 2560
ว้นที่ข่าว : 07/09/2559
ฝึกยกระดับฝีมือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ "ผู้ประกอบอาหารไทย"
ว้นที่ข่าว : 05/09/2559
ศพจ.มุกดาหาร เร่งพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ รองรับระบบขนส่งบริการโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 01/09/2559
ศพจ.มุกดาหาร ผนึกกำลังเครือข่ายบูรณาการฝึกอบรมความปลอดภัยในการขับขี่
ว้นที่ข่าว : 23/08/2559
ศพจ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 17/08/2559
พัฒนาศักยภาพพนักงานในสถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 14/07/2559
ศพจ.มุกดาหาร เร่งพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 23/06/2559
ศพจ.มุกดาหาร ปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและบริการ
ว้นที่ข่าว : 22/06/2559
ศพจ.มุกดาหาร เร่งพัฒนาช่างไฟฟ้า รองรับการรับรองความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 22/06/2559
ศพจ.มุกดาหาร เร่งยกระดับพนักงานในสถานประกอบการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 22/06/2559
รายการที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 128 รายการ