ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.มุกดาหาร ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 17/11/2560
สนพ.มุกดาหาร ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 31/10/2560
สนพ.มุกดาหาร ปิดฝึกอบรมและมอบวัฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงาน สปป.ลาว
ว้นที่ข่าว : 20/09/2560
สนพ.มุกดาหาร พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงาน สปป.ลาว
ว้นที่ข่าว : 20/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารร่วมกับสถานประกอบกิจการ เร่งพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านงานบริการ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 21/08/2560
สนพ.มุกดาหาร ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน เพื่อแก้ไขการขาดแคลนแรงงานด้านการ์เม้นท์ ในจังหวัด
ว้นที่ข่าว : 21/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เร่งสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 29/07/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานมุกดาหาร ร่วมกับสถานประกอบการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านบริการที่ประทับใจ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 24/07/2560
สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารเร่งพัฒนาช่างตัดเย็บจากแรงงานนอกระบบสู่ตลาดการ์เม้นท์
ว้นที่ข่าว : 17/07/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารเร่งสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 17/07/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารเร่งสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 11/07/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมกับสถานประกอบกิจการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย
ว้นที่ข่าว : 06/07/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เร่งพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 30/06/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เร่งสร้างกำลังแรงงานให้มีมาตรฐาน
ว้นที่ข่าว : 30/06/2560
สนพ.มุกดาหาร สร้างพนักงานนวดแผนไทย รองรับการท่องเที่ยวในฤดูที่กำลังจะมาถึง
ว้นที่ข่าว : 29/06/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เร่งพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 27/06/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เร่งพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 26/06/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเร่งพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อรองรับระบบขนส่งด้านโลจีสติกส์
ว้นที่ข่าว : 26/06/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เร่งพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 23/06/2560
สนพ.มุกดาหาร พัฒนาการใช้พลังงานทางเลือก แก่ช่างทั่วไป และผู้รับเหมารายย่อย
ว้นที่ข่าว : 17/06/2560
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 128 รายการ