ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
มาตามคำขอ...เรียนเสาร์-อาทิตย์ ฝึกระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 63 4 - ​5 และ 11 เม.ย. 63 สนใจติดต่ออาจารย์จิรายุได้เลยครับ
ว้นที่ข่าว : 09/03/2563
สนพ.มุกดาหาร ฝึกทักษะนศ.สู่ตลาดแรงงานด้านไอที
ว้นที่ข่าว : 04/02/2563
สนพ.มุกดาหาร ฝึกทักษะนศ.สู่ภาคบริการ
ว้นที่ข่าว : 04/02/2563
สนพ.มุกดาหาร เปิดฝึกอบรม “ Service Mind ” การสร้างการบริการที่ประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 27/06/2562
สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับ กฟภ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร สู่ “Super Worker”
ว้นที่ข่าว : 27/06/2562
สนพ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือวิสาหกิจชุมชนในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 15/06/2562
สนพ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 15/06/2562
สนพ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3/2562 สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
สนพ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3/2562 สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
สนพ.มุกดาหาร ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 11/06/2562
สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับ กฟภ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร สู่ “Super Worker”
ว้นที่ข่าว : 08/06/2562
สนพ.มุกดาหาร ปิดฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือเพื่อพัฒนาช่างเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพสู่ “super worker”
ว้นที่ข่าว : 31/05/2562
เปิดแล้วนะค่ะ !!!สาขาผู้ประกอบอาหารไทย!!!
ว้นที่ข่าว : 17/04/2562
สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับ วก.นวมินทราชินีมุกดาหาร จับมือสถานประกอบการ เน้นสร้างแรงงานคุณภาพ(Super Worker) สู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 13/02/2562
สนพ.มุกดาหาร ยกระดับช่างบำรุงรักษารถยนต์ สู่ “Super Worker”
ว้นที่ข่าว : 08/02/2562
สนพ.มุกดาหาร ฝึกยกระดับ ภาคบริการ สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
ว้นที่ข่าว : 08/02/2562
สนพ.มุกดาหาร เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ในพื้นที่ อำเภอนิคมคำสร้อยอย่างต่อเนื่อง
ว้นที่ข่าว : 04/09/2561
สนพ.มุกดาหาร ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ
ว้นที่ข่าว : 24/08/2561
สนพ.มุกดาหาร ร่วมปิดการฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 15/08/2561
สนพ.มุกดาหาร พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 07/08/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 129 รายการ