ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 09/05/2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 11/04/2561
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมสถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 22/03/2561
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
พิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018)
ว้นที่ข่าว : 19/03/2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 13/03/2561
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" รุ่นที่ 1
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 02/03/2561
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5
ว้นที่ข่าว : 22/02/2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 13/02/2561
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมหารือแนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันกับเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
ว้นที่ข่าว : 05/02/2561
สนพ.มุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามโครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 05/02/2561
" สนพ. มุกดาหาร ขับเคลื่อนเชิงรุกพัฒนาทักษะฝีมือให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน"
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานและกำหนดแผนการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้เรื่องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และภารกิจต่างๆของหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 11/01/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมแสดงข้อคิดเห็นมองอนาคต 20 ปี กลุ่มจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร
ว้นที่ข่าว : 10/01/2561
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เรื่อง การรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 09/01/2561
“สนพ.มุกดาหารประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ว้นที่ข่าว : 05/01/2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ว้นที่ข่าว : 13/12/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 336 รายการ