ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมหารือแนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันกับเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
ว้นที่ข่าว : 05/02/2561
สนพ.มุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามโครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 05/02/2561
" สนพ. มุกดาหาร ขับเคลื่อนเชิงรุกพัฒนาทักษะฝีมือให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน"
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานและกำหนดแผนการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้เรื่องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และภารกิจต่างๆของหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมแสดงข้อคิดเห็นมองอนาคต 20 ปี กลุ่มจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร
ว้นที่ข่าว : 10/01/2561
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เรื่อง การรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 09/01/2561
“สนพ.มุกดาหารประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ว้นที่ข่าว : 05/01/2561
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ว้นที่ข่าว : 07/12/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารร่วมประชุมกับหน่วยงานภายใต้่สังกัดกระทรวงแรงงานผ่านระบบ Video Conference
ว้นที่ข่าว : 07/12/2560
สนพ.มุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 05/12/2560
สนพ.มุกดาหาร ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
ว้นที่ข่าว : 05/12/2560
สนพ.มุกดาหาร ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ว้นที่ข่าว : 01/12/2560
พิธีปิดการฝึกอบรมวิทยากร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 01/12/2560
สนพ.มุกดาหาร เสริมสมรรถนะวิทยากร สู่มืออาชีพ รองรับการพัฒนากำลังแรงงาน สู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 28/11/2560
สนพ.มุกดาหาร จับมือสำนักงานขนส่งจังหวัดในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
สนพ.มุกดาหาร สร้างโอกาสให้ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (ศปพ.) แก่สถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 23/11/2560
สนพ.มุกดาหาร เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร
ว้นที่ข่าว : 23/11/2560
สนพ.มุกดาหาร จับมืออาชีวะฯ หารือแนวทางในการพัฒนาทักษะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 22/11/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 321 รายการ