หน้าแรก > สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
 

 

ประวัติของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 326 หมู่ที่ 2 ถนนชยางกูร บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 ออกจากตัวจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 18 กิโลเมตร บนเส้นทางมุกดาหาร-นครพนม ทำการก่อสร้างบนเนื้อที่ 39 ไร่ 47 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ (พลเมืองใช้ร่วมกัน) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540 เปิดทำการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2542 (ขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2548)

 

 

ติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

เลขที่ 326 หมู่ 2 บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ 042-643765-9

โทรสาร 042-643765

 

แผนที่ตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

 

ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

นายชรินทร์ แสนศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นายอนุศร โสภาบุตร ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช.2

โทรศัพท์ 042-643-766 , โทรสาร 042-643-765

e-mail : mukdahanskill@gmail.com