ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานมุกดาหาร จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 143 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดดูครุภัณฑ์ จำนวน 143 รายการ ณ อาคารพัสดุกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และกำหนดขายทอดตลาดในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 โดยกำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาตั้งแต่ 09.00 น.ถึง เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไปและจะเริ่มดำเนินการประมูลตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ปิดหน้าจอ