หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ประชารัฐร่วมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จังหวัดมุกดาหาร
 
หัวข้อเรื่อง ประชารัฐร่วมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด

 ผวจ.มุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้จังหวัดมุกดาหาร และเยี่ยมชมกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย - สาธิตอาชีพ จากหน่วยงานต่างๆ - สาธิตการขับขี่ปลอดภัย จากบ.พรประเสริฐ จก. - ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 - การประเมินความรู้ความสามารถ - สาธิตการขับรถโฟล์คลิฟท์ - การฝึกอบรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศ - นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 532 คน ภาคเอกชนจากส่วนกลาง และในจังหวัด และได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมจาก สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย และบริษัทสมาชิกในเครือ

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
21 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
23 กรกฎาคม 2559