หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว
รายละเอียด

ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว  สาขา พนักงานทำความสะอาด (18 ชม.) ให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประเภทบริการห้องพัก ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
20 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
22 มิถุนายน 2559