หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฝึกอบรม หลักสูตรพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 (30 ชม.) ระหว่างวันที่ 6 - 15 มิถุนายน 2559  ณ บริษัท สหเรือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
6 มิถุนายน 2016
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
15 มิถุนายน 2016