หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับ กฟภ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร สู่ “Super Worker”

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...

27 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร และนายสุวัจน์ จันทร์โสภา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม กำกับ และตรวจสอบการฝึก ในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ1 รุ่นที่ 34 จำนวน 29 คน และรุ่นที่ 35 จำนวน 29 คน และได้รับความร่วมมือจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรมในครั้งนี้ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8,15,16,27,28 มิถุนายน 2562 ณ สนามฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร


ว้นที่ข่าว : 27/06/2562