หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือวิสาหกิจชุมชนในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

 วันที่ 15 มิถุนายน 2562  นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบหมายให้ นางกัญญาวีร์ เป้าชัง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เปิดการฝึกและตรวจเยี่ยมการฝึก โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการเพิ่มมาตรฐานการผลิตอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่  15-19 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 22 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองสระพัง หมู่ 9  ตำบลโพนงามอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ว้นที่ข่าว : 15/06/2562