หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับ กฟภ.มุกดาหาร ยกระดับฝีมือในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร สู่ “Super Worker”

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 8 มิถุนายน 2562  นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุวัจน์ จันทร์โสภา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยม กำกับ และตรวจสอบการฝึก ในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ1 รุ่นที่ 34 จำนวน 29 คน และรุ่นที่ 35 จำนวน 29 คน และได้รับความร่วมมือจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรมในครั้งนี้ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8,15,22 มิถุนายน 2562 ณ  สนามฝึกปฏิบัติ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร


ว้นที่ข่าว : 08/06/2562