หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3/2562 สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

🤓🤓ถ้าสิ่งที่คุณทำสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นฝันใหญ่ขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ทำมากขึ้น และเป็นในสิ่งที่ดีขึ้น คุณคือ ผู้นำ...มาฝึกกับเราสิค่ะ สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม #สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน มุกดาหาร


ว้นที่ข่าว : 14/06/2562