หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มุกดาหาร ปิดฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือเพื่อพัฒนาช่างเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพสู่ “super worker”

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00น. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้รับการฝึก โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 20/2562 สาขา การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 25 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร


ว้นที่ข่าว : 31/05/2562