หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
จังหวัดมุกดาหาร และสนพ.มุกดาหาร กล่าวต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรม กระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

จังหวัดมุกดาหาร และสนพ.มุกดาหาร กล่าวต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรม กระทรวงแรงงาน

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. จังหวัดมุกดาหารโดย นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายสุวิทย์  จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน(5เสือ) โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ณ ห้องรับรอง ภูผาเทิบ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร  

 


ว้นที่ข่าว : 14/03/2562