หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.มุกดาหาร เข้าร่วมสัมภาษณ์ในประเด็น หนึ่งในผู้บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบาและหาดมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ CLMVT

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

สนพ.มุกดาหาร เข้าร่วมสัมภาษณ์ในประเด็น หนึ่งในผู้บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบาและหาดมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ CLMVT

      วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 11.00น. จังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดร.ธนวรรต กุลตังวัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร และ นางหริรักษ์ มณีสร้อย รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมสัมภาษณ์ในประเด็น หนึ่งในผู้บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบาและหาดมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรใหญ่ สมัยเป็นกิ่งอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ช่วงประมาณปี 2527 และกล่าวให้สัมภาษณ์ เมื่อตอนที่ยังเป็นสารวัตรใหญ่ ผมได้เห็นความงามของแก่งหินและหาดทรายที่ยาวหลายกิโลเมตร ก็สั่งให้อาสาสมัครและให้ลูกน้อง ช่วยกันทำการหักร้างถางหญ้าเพื่อทำถนน และความตั้งใจในขณะนั้นเพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่และข้าราชการ กิ่งอำเภอหว้านใหญ่ได้รู้จักมาใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนสังสรรค์ยามว่างหรือเสาร์ – อาทิตย์ ผมจึงตั้งใจที่จะพัฒนาให้แก่งกะเบาและหาดมโนภิรมย์ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งในขณะนั้นการเป็นจังหวัดใหม่การท่องเที่ยวจะไม่บูมเหมือนเช่นปัจจุบัน ก็พยายยามให้ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้มีที่คลายเครียดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ และเป็นผลดีในการเชื่อมโยง รวมถึงการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว การค้า และแรงงาน ทั้งนี้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะเมืองคู่แฝดในกลุ่มประเทศ CLMVT และจีนตอนใต้ ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร


ว้นที่ข่าว : 13/03/2562