หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มุกดาหาร ยกระดับช่างบำรุงรักษารถยนต์ สู่ “Super Worker”

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวเปิดฝึกยกระดับฝีมือ ในโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รุ่นที่ 8/2562 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เข้าฝึก ให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่“Super Worker” และคำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุโดยทีมงานวิทยากรจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์ชั้นนำ(อีซูซุ โตโยต้า อุบลเซอร์วิส1997) ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 19 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


ว้นที่ข่าว : 08/02/2562