หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มุกดาหาร ฝึกยกระดับ ภาคบริการ สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 9/2562ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอีกหนึ่งทางของคนในชุมชน และเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบุคคลและครอบครัวได้อย่างมั่นคง อาชีพการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพนี้ จึงเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงต่อเดือน ครั้งนี้มีผู้รับการฝึกเข้าอบรมจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 6 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


ว้นที่ข่าว : 08/02/2562