หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มุกดาหาร เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ในพื้นที่ อำเภอนิคมคำสร้อยอย่างต่อเนื่อง

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

4 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

1. สาขาการทำขนมไทย จำนวน 18 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2561 จำนวน 3 รุ่น จำนวน 68 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
2. สาขาการทำขนมเบเกอรี่ จำนวน 18 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2561 จำนวน 1รุ่น จำนวน 22 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้รับการฝึกอบรม

 


ว้นที่ข่าว : 04/09/2561