หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มุกดาหาร ร่วมปิดการฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สนพ.มุกดาหาร ร่วมปิดการฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

15 สิงหาคม 2561 นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมปิดการฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และมอบกล่องเครื่องมือแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 18 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร


ว้นที่ข่าว : 15/08/2561